En 4 Skåne


En4Skåne är ett samarbete mellan fem framgångsrika golfklubbar i sydvästra delen av Skåne – Trelleborgs GK, Söderslätts GK, Tegelberga GK, Vellinge GK och Bedinge GK. Som en4Skåne-medlem får du spela fritt, inte bara på din egen klubb utan även på övriga klubbars 18-hålsbanor, dvs ytterligare på 72 hål helt utan begränsningar.
Vänligen observera att spelrätten endast gäller respektive klubbs 18-hålsbana, inte niohåls- och korthålsbanor.

Vellinge GK

Vellinge Golfklubb är en etablerad golfklubb med en 18-håls anläggning och hög trivselfaktor. Spela golf i ett öppet landskap på en lätt kuperad bana med inlandskaraktär som passar de flesta golfare.

Söderslätts GK

Välkommen till en etablerad golfklubb med en 18-håls anläggning som grundades 1990. Spela golf i en fantastisk skånsk lantmiljö på en lagom utmanande bana med hedkaraktär.

Trelleborgs GK

Välkommen till en av Sveriges få riktiga sea-sidebanor och landets absolut sydligaste. Trelleborgs Golfbana är en sann naturupplevelse med rikt fågelliv och unik flora Vi har också en av Skånes bästa golfshopar och en restaurang med havsutsikt och god mat.

Bedinge GK

Bedinge golfbana, Sveriges sydligaste, är en vacker öppen parkbana på dränerande sandjord med korta avstånd från green till next tee och normalt spelbar hela året på ordinarie greener. Banan har par 70 och är inte så lätt som man kan tro före start.

Tegelberga GK

Där landskapet böljar sig som mest och där rapsen växer som gulast ligger Tegelberga golfbana. En 18-hålsbana, ritad och konstruerad av Peter Chamberlain för att motsvara högt ställda krav. Dessutom en niohåls fullängds Pay&Play-bana av högsta klass!