KOMMITÉER


Bankommittén
Ordförande Dan Jönsson, bana@tegelberga.se

Elit & Juniorkommittén
Ordförande Anders Frölander, andersfrolander@bredband.net

Marknadskommittén
Ordförande Bo Rolf, marknad@tegelberga.se

Medlems- & hcp kommittén
Ordförande Gunnar Persson, gunnar.persson@telia.com

Tävlingskommittén
Ordförande Thomas Jönsson, thomas.jonsson@ball.com

Damkommittén
Ordförande Eva Holm, eva.holm2@bredband.net

Klubbhuskommittén
Ordförande Anette Christensen, klubbhus@tegelberga.se