KOMMITTÉER


Bankommittén
Ordförande Dan Jönsson, 0701-480022, bana@tegelberga.se

Ungdoms- och Elitkommittén
Ordförande Tommy Hansson, 0768-501400, tash52@hotmail.se

Marknadskommittén
Ordförande Bo Rolf, 0706-375049, marknad@tegelberga.se

Medlemskommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 0705-899774, irene.stenlundh@gmail.com

Handicapkommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 0705-899774, hcp@tegelberga.se

Tävlingskommittén
Vakant, sammankallande Susanne Andersson, 0705-833317, susanne.k.andersson@telia.com

Klubbhuskommittén
Ordförande Anette Christensen, 0709-141359, klubbhus@tegelberga.se

Damkommittén
Ordförande Susanne Andersson, 0709-141359, susanne.k.andersson@telia.com