KOMMITTÉER


Bankommittén
Ordförande Dan Jönsson, 070-1480022, bana@tegelberga.se

Ungdoms- och Elitkommittén
Ordförande Tommy Hansson, 076-8501400, tash52@hotmail.se

Marknadskommittén
Ordförande Carl Knutsson, 070-8179797, marknad@tegelberga.se

Medlemskommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 070-5899774, medlem@tegelberga.se

Handicapkommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 070-5899774, hcp@tegelberga.se

Tävlingskommittén
Ordförande Stefan Ekelund, 072-5307347,  s-ekelund@hotmail.com

Klubbhuskommittén
Ordförande Anette Christensen, 070-9141359, klubbhus@tegelberga.se

Damkommittén
Ordförande Susanne Andersson, 070-9141359, susanne.k.andersson@telia.com