Medlemsavgifter 2019

Medlemskap en4Skåne

Denna medlemsform på Tegelberga GK berättigar till fritt spel på våra 27 hål samt 18-hålsbanorna hos våra samarbetsklubbar Söderslätts GK, Trelleborgs GK samt Vellinge GK , dvs totalt 81 golfhål!

OBS!
En4Skånemedlemmar i Söderslätts GK, Trelleborgs GK och Vellinge GK äger inte spelrätt på Tegelbergas Niohålsbana!

”Senior vardag” gäller bara vardagar, övriga former är fullvärdiga.

Knatteavgiften inkluderar avgifter för av klubben annordnade läger

Familjemedlemsskap gäller familj med hemmavarande barn upp till 21 år

Senior (31år –>) 6.800 kr
Senior vardag (31år –>) 5.800 kr
Senior yngre (22-30år) 2.950 kr
Junior äldre (18-21år) 2.100 kr
Junior yngre (13-17år) 1.600 kr
Knatte (<12år) 800 kr
Familjemedlemskap 14.800 kr
Tegelbergamedlemskap

Denna medlemsform berättigar till spel på Tegelbergas samtliga 27 hål.

”Senior vardag” berättigar enbart till spel på vardagar.                                  

Prova-på-medlemskap kan lösas av dig som inte tidigare varit medlem i TeGK

Juniorer och yngre seniorer (≤30år) löser medlemskap för en4Skåne, se ovan.

Senior (31 år –>) 5.900 kr
Senior vardag 31 år –>) 4.900 kr
Prova-på-medlemskap 4.700 kr
Medlemskap Niohålsbanan

Berättigar till fritt spel på  Niohålsbanan (19-27).

Denna medlemsform ger även 50% rabatt på greenfee på 18-hålsbanan.

Familjemedlemsskap gäller familj med hemmavarande barn upp till 21 år

Senior (31 år–>) 3.700 kr
Senior yngre (22-30 år) 2100 kr
Junior (13-21 år) 1.350 kr
Prova-på-medlemsskap 2.600 kr
Familjemedlemskap 7.800 kr
Nybörjarmedlemskap

Innehåller grupplektionspaket + spelrätt på 9-hålsbanan (19-27). Klicka här för att läsa mer om träningserbjudandet

Alla                                                                                                                  1.995 kr
Greenfeemedlemskap

Greenfeemedlem erhåller 50 kr rabatt på 18-hålsbanan och 10% rabatt på 9-hålsbanan.

Alla                                                                                                                   995 kr
Passivt medlemsskap

Passiva medlemmar

Alla                                                                                                                   500 kr

 

Ändring av medlemskapstyp:
Har Du som medlem i klubben önskemål om att ändra medlemskapstyp eller begära utträde ur klubben så skall detta göras senast den 31 oktober innevarande år, om inte så fortlöper det ett år till.

För mer information ring 040-485690