Hitta till oss


Tegelberga Golfklubb
Tegelbergavägen 71-14
231 96 Trelleborg

Google maps ger tyvärr fel väganvisningar. Följ istället detta:

Norrifrån

Väg 108 söderut. Ca 1 km efter Svedala, sväng vänster vid skylt Elinedal 3 och Tegelberga GK. Följ vägen ca 3 km tills ni kommer till vår klubb.

Västerifrån

Väg 101 österut. 2,7 km efter rondellen väg 101/108, sväng vänster vid skylt Tegelberga GK.

Viktig information om GPS-baserade avståndsmätare såsom golfklockor, gps-enheter och mobilappar
Vi ändrade vår bansträckning för några år sedan (2013). Härmed blev informationen som lagrats i GPS-baserade enheter inaktuell.
Se därför till att uppdatera baninformationen för Tegelberga i era enheter före Ert besök hos oss!
Instruktioner för hur detta göres finns i instruktionerna som medföljde enheten eller på tillverkarens hemsida.