Tegelberga Golfklubb söker Banchef alternativt Head Greenkeeper 

Du spelar bättre golf på Tegelberga. Det är vårt löfte till medlemmar och besökare. Hos oss skall man helt enkelt få en bättre golfupplevelse.   Våra medlemmar är nöjda. Enligt Players1st oberoende medlemsenkät tillhör våra medlemmar de mest nöjda i landet. Och kvaliteten på banan är erkänd; 2022 utsågs den till Best Course av Golfhäftet Awards. […]

Kallelse Höstmöte Tegelberga GK 

Tisdag 31 oktober kl 18:30 i klubbhuset Anmälan om deltagande görs via MinGolf Ärende: Enligt stadgarna §21                               FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av röstlängd för mötet2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt3. Fastställande av föredragningslista4. Val av ordförande och sekreterare för mötet5. […]