Greenkeeper

Stimp: 10.0 

Lättnader av Coronarestriktioner från 1/6:

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna hävs 1 juni vilket innebär att krattorna är tillbaka i bunkrarna således ingen lägesförbättring. Hålen får inte längre göras grundare men det är valfritt att ta ur flaggstången.

Hundar: På Tegelberga Golfklubb är hundar välkomna. På banan ser vi att hunden är kopplad och inte befinner sig på greenområdena.