Greenkeeper

 

Lägesförbättring, 1 scorekort, gäller på den finklippta delen av banan. (fairway och foregreen)

Hundar är välkomna på Tegelberga GK. På golfbanan ska de vara kopplade och inte beträda greenerna.