Kommittégolf

Mycket välkommen att anmäla dig till kommittégolfen den 12:e oktober.
Ditt svar skickar du till gerd.gustavsson@gmail.com senast den 4:e oktober.
Se inbjudan nedan.