Mulligan Masters by Callaway

Slagspel, första start 08:00

Slagspel.
Uppdelas i 2 lika stora klasser.
På varje hål har varje spelare möjlighet att slå om ett slag. Har man inte utnyttjat detta på ett hål är detta extraslag förlorat.
EJ handicapgrundande. EGA krävs för att erhålla pris


Anmälan
Sista anmälningsdag 30 maj 12:00

Kontakt
Anmälan – Kansli Tegelberga GK – 040-485690 / kansli@tegelberga.se
Tävlingsledare – Stefan Ekelund – 072-530 73 47