Träning med Alfred för dig med hcp 36 och högre

Träning med Alfred startar kl 18.00.

En kostnad för träningen kommer att utgå. Hur stor den blir beror på hur många det blir vid varje tillfälle.