Gamla banan hål 1-12 är öppen för spel från och med den 10 mars. Hål 13-18 är tills vidare stängda.

Lägesförbättring ett scoreort på den finklippta delen av banan.

Tegelbelberga NIO (P&P): startförbud 6/8 mellan 14:30 – 16:00.

Korthålsbanan är öppen.

Hundar är välkomna på våra banor, de ska dock vara kopplade.

Välkomna!