Hål 1

admin

Vänster del av fairway ger lättare inspel.