Hål 10

admin

Tufft par 3-hål! Når Du inte greenen, så sikta aningen åt vänster för lättare inspel. Hålet sluttar mot vattnet.