Spela hålet som ett par 5-hål. Svårträffad green. Långtslående kan snedda över kullen men det belönas sällan.