Finaste utslaget på banan. Sikta mot höger kant på fairwaybunkern för bästa inspel mot svårspelad green. En klubba mer än Du tror vid inspelet. Observera att det är förbjudet att slå ut när vägen är trafikerad.