Sikta på vänster del av green oavsett flaggplacering.