Hål 14

admin

Sikta på vänster del av green oavsett flaggplacering.