Sikta på höger sida av fairway. Bättre lång än kort vid inspel.