Oavsett flaggplacering sikta mitt på green. Tag hellre en klubba mindre, då greenen sluttar mot vattnet bakom.