Utslaget något till höger. Om Du ej ser green vid andraslaget, så är riktningen mot parkeringsplatsen. Låt gärna någon i bollen gå fram för att hålla utkik på det blinda andraslaget.

P.S. Boll som hamnar på hål 27:s fairway vid spel på hål 18 betraktas som out of bounds.