Hål 2

admin

Andraslaget är viktigt. Kanske järn framför trä för säkrare inspel. Undvik vattnet till vänster kort green. P.S. Boll som hamnar på hål fairway hål 1 vid spel på hål 2 betraktas som out of bounds.