Uppför:
Använd en klubba mer.
Observera att det är förbjudet att slå ut när vägen är trafikerad!