Par 3-hål över svacka. Ta en klubba mer för att nå svårträffad green. OBS! Var uppmärksam på trafik på vägen som korsar hålet och spelare på gångvägen till vänster.