Sikta mot bunkrarna för bättre inspelsvinkel.

Fairway sluttar vänster.

P.S. Boll som hamnar på hål 8:s fairway vid spel på hål 7 betraktas som out of bounds.