Kort par 4-hål. Kan verka långt över vattnet. Ju mer åt höger mot kullen du slår, desto bättre linje för inspel. Inspelet bör hållas vänster, då greenområdet sluttar åt höger.