2020 har vi 4 läger inplanerade

____________________

Nästa läger kommer till Påsken

Här är mer info

____________________

Sommarstarten

Måndag 15 Juni

Mer info och hålltider kommer under våren

____________________

Sommarfinalen

Måndag 10 Augusti

 

____________________

Höstläger

Datum kommer

Detta lägret är ett flerdagars spelläger som oftast ligger på Novemberlovet.

____________________