Kontaktinformation / Contact us

Postadress & Besöksadress / Address

Tegelberga golfklubb
Tegelbergavägen 71-14
231 96 Trelleborg

Öppettider / Opening hours

Öppettider kan variera beroende på väderlek och förhållanden på banan

Kansli/Reception

Måndag – torsdag: 8.00 – 16.00 / Monday – Thursday: 8.00 – 16.00

Fredag, lördag, söndag: 8.00 – 15.00 / Friday, Saturday, Sunday: 8.00 – 15.00

Restaurang / Restaurant Goosebumps@Tegelberga

Måndag – fredag / Monday – Friday: 8.00 – 17.00 

Dagens lunch 11.30 – 14.00
Á la carte 11.30 – 16.00

Lördag – söndag / Saturday – Sunday: 8.00 – 17.00

Á la carte 11.30 – 16.00

Klubbhuset/Club House

Måndag – söndag / Monday – Sunday 06.00 – 22.00.

Driving-range
Öppen året runt / Open all year
Platserna under tak har belysning under kvällstid.