Korthålsbanan

Korthålsbanan invigdes den 3 juli 2022 och är tillgänglig för spel för alla utan kostnad. Även denna har designats av Peter Chamberlain med bistånd av Peter Hanson, tvåfaldig Ryder Cup-spelare.

Banan mäter totalt 330 meter och består av sex vackert designade par 3-hål med en längd av 50-70 meter. Hålen är omgivna av små kullar för att ge en känsla av en en riktig golfbana, ett intryck som ytterligare kommer att förstärkas framöver genom plantering av buskar och träd.

Greenerna är uppbyggda enligt gällande USGA-specifikationer vilket innebär att de i framtiden kommer att hålla mycket hög kvalitet. Dock är banan redan nu i god kondition.

Välkommen ut och prova på golf gratis på vår korthålsbana!

  • Scorekort finns i entrén i klubbhuset
  • Du kan låna klubbor och bollar i receptionen
tegelbergagk-korthalsbanan-220703