LOKALA REGLER 2024 FÖR Tegelberga GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset, anslagstavlan på väg till första tee samt på hemsidan (www.tegelbergagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller linjer mellan vita pinnar. För att förhindra farligt spel på vissa hål gäller följande lokala regler:

a) Hål 2:    Boll på eller bortom fairway på hål 1 är out of bounds.

b) Hål 7:    Boll på eller bortom fairway på hål 8 är out of bounds.

c) Hål 18:  Boll på eller bortom fairway på hål 27 är out of bounds.

d) En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. När röda/gula pliktområden markerats med röda/gula pinnar eller plattor definierar pinnar/plattor pliktområdet.

2. När röda/gula pliktområden markerats med röda/gula pinnar eller plattor längs med röd/gul spraylinje identifierar pinnar/plattor pliktområdet och spraylinjen definierar det.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

1. Mark under arbete

a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

b) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

c) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

d) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

2. Oflyttbara tillverkade föremål

a) Avståndsmarkeringar med runda plattor och gul-svarta plattor som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål. Notera att gul-svarta pinnar är flyttbara tillverkade föremål.

b) Ungt träd eller buske, identifierad med stödpinne, är oflyttbart tillverkat föremål.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

1. Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Ladda ner PDF här

 

 
Godkända av Regel&Hcp sektionen Skånes GF 2024-02-27