Juniormedlemskap 2019

Träningsavgift – 2019
för medlem 1200kr
icke medlem 1700kr

Juniormedlemskap – 2019
Junior <12 år 400 kr
Junior 13–17 år 1600 kr
Junior 18–21 år 2200 kr

Alla läger på Tegelberga GK ingår för medlemmar