KOMMITTÉER


Bankommittén
Ordförande Dan Jönsson, 070-1480022, bana@tegelberga.se

Ungdoms- och Elitkommittén
Ordförande Thomas Jönsson, 070-8209362, thojoe70@hotmail.com

Marknadskommittén
Ordförande Jan Kull, 070-8288205, jan.kull@tegelberga.se

Medlemskommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 070-5899774, medlem@tegelberga.se

Handicapkommittén
Ordförande Iréne Stenlundh, 070-5899774, hcp@tegelberga.se

Tävlingskommittén
Ordförande Stefan Ekelund, 072-5307347,  s-ekelund@hotmail.com

Klubbhuskommittén
Ordförande Mikael Petersson, 076-1955595, klubbhus@tegelberga.se

Damkommittén
Ordförande Susanne Andersson, 070-5833317, susanne.k.andersson@telia.com