Medlem Tegelberga GK

KOMMITTÉER


Banutvecklingskommittén
Ordförande Dan Jönsson, 070-1480022, dan.jonsson@tegelbergagk.se

Juniorkommittén
Ordförande Matti Sutinen, 072-3185678, matti.sutinen@tegelbergagk.se

Marknadskommittén
Ordförande Leif Toft, 076-3537166, leif.toft@tegelbergagk.se

Medlemskommittén
Ordförande Lotta Ahlberg, 070-2348595, charlotte.ahlberg@tegelbergagk.se

Klubbhuskommittén
Ordförande Anna Wetterstrand 072-974 45 05, anna.wetterstrand@tegelbergagk.se

Tävlingskommittén
Vakant, 040-485690

Handicapkommittén
hcp@tegelberga.se