Styrelsen i Tegelberga Golf & Förvaltnings AB


Ordförande

Leif Hjerpe / leif.hjerpe@telia.com

Ledamöter

Henrik Svensson / gismosven8@gmail.com
Ekonomisk planering och uppföljning

Dan Jönsson / bana@tegelberga.se
Bankommittén

Jan Kull / marknad@tegelberga.se
Marknadskommittén

Mikael Petersson / klubbhus@tegelberga.se
Klubbhuskommittén

Charlotte Ahlberg / charlotte.ahlberg1@gmail.com
Ledamot enligt avtal

Björn Ahlberg / bj.ahlberg@gmail.com
Sekreterare

Bo Rolf / bo.rolf@telia.com
Projekt

Leif Hjerpe / leif.hjerpe@telia.com
Projekt