Styrelsen i Tegelberga Golf & Förvaltning AB


Ordförande

Tommy Hansson / tash52@hotmail.se

Ledamöter

Leif Hjerpe / leif.hjerpe@telia.com
Ekonomisk planering och uppföljning

Dan Jönsson / bana@tegelberga.se
Bankommittén

Jan Kull / marknad@tegelberga.se
Marknadskommittén

Anette Christensen / klubbhus@tegelberga.se
Klubbhuskommittén

Håkan Hermodsson / hermodsson.tegelberga@live.se
Ledamot enl avtal

Björn Ahlberg / bj.ahlberg@gmail.com
Sekreterare