Medlem Tegelberga GK

Styrelsen i Tegelberga Golfklubb


Ordförande
Johnny Carlsson /ordforande@tegelbergagk.se

Ledamöter

Medlemskommittén: Anna Ellerstedt / anna.ellerstedt@tegelbergagk.se

Juniorkommittén: Charlotte Ahlberg / charlotte.ahlberg@tegelbergagk.se

Elitkommittén: Vakant

Sekreterare: Björn Ahlberg / bjorn.ahlberg@tegelbergagk.se

Suppleanter: Anna Wetterstrand & Bo Rolf

 

Valberedningen i Tegelberga Golfklubb

Valda av stämman
Leif Hjerpe – ordförande / leif.hjerpe@telia.com

Jan Bolander / janbol1945@gmail.com

Sven Eriksson / svenlena.eriksson@hotmail.com

Stadgar