Styrelsen i Tegelberga Golfklubb


Ordförande
Tommy Hansson

Ledamöter

Medlemskommittén: Irene Stenlundh,

Elit-/Juniorkommittén: Charlotte Ahlberg

Sekreterare: Björn Ahlberg

Tävlingskommittén: Stefan Ekelund

Till styrelse adjungeras:

Christoffer Wahlgren
Pro

Valberedningen i Tegelberga Golfklubb

Valda av stämman
Tommy Wennerström, sammankallande
Robert Axelberg

Tillsatt av styrelsen
Robert Aradszky

Stadgar