Medlem Tegelberga GK

Styrelsen i Tegelberga Golfklubb


Ordförande Johnny Carlsson / Ledamöter Medlemskommittén: Charlotte Ahlberg / medlem@tegelberga.se Elitkommittén: Juniorkommittén: Matti Sutinen/ matti.sutinen@tegelberga.se Sekreterare: Björn Ahlberg / bj.ahlberg@gmail.com Tävlingskommittén: Fredrik Johansson / totte270@gmail.com Till styrelse adjungeras: Christoffer Wahlgren / cw@pgasweden.golf Pro

Valberedningen i Tegelberga Golfklubb

Valda av stämman Roland Nilsson – ordförande / rolpol@hotmail.com Thomas Nilsson / thomas.nilsson@10ben.se Anette Christensen / anetteivirestad@gmail.com Stadgar