Onsdagsgolfen


Nu har Onsdagsgolfen 2020 startat på Tegelberga GK!

Alla omgångar av Onsdagsgolfen finns nu upplagda på golf.se och anmälan är öppen t.o.m. 23/9. Du anmäler dig via golf.se, där alla omgångar finns inlagda som tävling. Du kan redan vid anmälan ange från vilken tee du vill spela, vilket underlättar administrationen för oss i receptionen.

Du kan anmäla dig så sent som dagen innan.

När omgången är spelad så lägger vi i receptionen in alla resultat och en handicap-justering sker automatiskt.

Vi vill också påminna om att under veckan då vi står som värdar för Nordic Golf Tour damer så genomförs onsdagsgolfen på 19-27 x 2 samt att under Tegelbergas golfvecka är onsdagsgolfen (29 juli) inställd.

OBS! På grund av Coronaviruset är det löpande start från 08.00 tills vidare. Först herrar, sedan damer.

Stefan Ekelund, Ordförande i Tävlingskommittén genom
Irene Stenlundh i receptionen.


I
nformation om Onsdagsgolfen
Onsdagsgolfen är en tävling, som inte är officiellt utlyst av Tegelberga GK. Tegelberga GK tillhandahåller dock starttider för Onsdagsgolfen varje onsdag från början av april till slutet av september. Undantag gäller för onsdagar som faller på nationella helgdagar och onsdagen under golfklubbens golfvecka.

  • Onsdagsgolfen är öppen för alla med officiellt hcp och som är fyllda 18 år.
  • Spelare från annan klubb skall erlägga sedvanlig greenfee och deltar endast i den aktuella dagens tävling, alltså inte i årstävlingen.
  • Onsdagsgolfen spelas som slaggolf och enligt SGF´s regler.
  • Spelare som fyller 70 under året får spela från tee 52 och de som fyller 75 får spela från tee 48.

(Onsdagsgolfen spelas med så kallad shot-gun start. Senast 8.00 skall de som vill delta i tävlingen ha registrerat sig hos tävlingsledningen och erlagt startavgift. Lottning av starthål sker senast 08.10 så att samtliga hinner ut till sina respektive starthål.)

Onsdagsgolfen spelas med löpande start, första start kl 08.00.

Startavgiften är 40:- varav 10:- går till prispengar den aktuella onsdagen och 30:- till en tävling i samband med årsavslutningen. Årsavslutningen sker som vanligt på annan bana än Tegelbergas.

Varje onsdag delas poäng ut till dagens tio bästa spelare. Spelare, som har flest poäng när årsavslutningen spelas vinner årets hela tävling.  De tio bästa spelarna i varje veckotävling erhåller poäng enligt följande: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. När en spelare erhållit poäng under fler än 10 onsdagar, räknas för denna spelare endast de tio bästa poängen.

För mer information om ”Onsdagsgolfen” (i dagligt tal kallad ”Gubbagolfen”) – klicka på länken nedan.

http://www.lea66.se