Medlem Tegelberga GK

Styrelsen i Tegelberga Golf & Förvaltnings AB

Ordförande

Johnny Carlsson / ordforande@tegelbergagk.se

Ledamöter

Henrik Svensson / henrik.svensson@tegelbergagk.se
Ekonomisk planering och uppföljning

Dan Jönsson / dan.jonsson@tegelbergagk.se
Banutvecklingskommittén

Leif Toft / leif.toft@tegelbergagk.se
Marknadskommittén

Anna Wetterstrand / anna.wetterstrand@tegelbergagk.se
Klubbhuskommittén

Charlotte Ahlberg / charlotte.ahlberg@tegelbergagk.se
Ledamot enligt avtal

Björn Ahlberg / bjorn.ahlberg@tegelbergagk.se
Sekreterare

Bo Rolf / bo.rolf@tegelbergagk.se
Projekt

Leif Hjerpe / leif.hjerpe@tegelbergagk.se
Projekt

Lars Herlöfsson / lars.herlofsson@tegelbergagk.se
Rådgivare banarbete