Medlem Tegelberga GK

Styrelsen i Tegelberga Golf & Förvaltnings AB

Ordförande

Johnny Carlsson / ordforande@tegelbergagk.se

Ledamöter

Henrik Svensson / gismosven8@gmail.com
Ekonomisk planering och uppföljning

Dan Jönsson / dan.jonsson@tegelbergagk.se
Bankommittén

Leif Toft / leif.toft@tegelbergagk.se
Marknadskommittén

Anna Wetterstrand / klubbhus@tegelberga.se
Klubbhuskommittén

Charlotte Ahlberg / charlotte.ahlberg1@gmail.com
Ledamot enligt avtal & Medlemskommittén

Björn Ahlberg / bj.ahlberg@gmail.com
Sekreterare

Bo Rolf / bo.rolf@telia.com
Projekt

Leif Hjerpe / leif.hjerpe@telia.com
Projekt