After Tour resultat

Stort grattis och bra spelat!
A-klassens vinnare Dan Jönsson
&
B-klassens vinnare Mathias Ahlberg
Vars en ny uppsättning Jaws-wedgar från Callaway vann de⛳️