Bedinge GK lämnar 4Skånesamarbetet

Det är vår uppriktiga vilja att ge er snabb och riktig information, vi skickade därför ut ett kortfattat mail till våra medlemmar om Bedinges deltagande i 4Skåne den 16/8.
Vi förmedlade det beslut som tagits på 4Skånes ordförandemöte dagen innan.

Efter ett beslut den 19/8 i Bedinge GKs styrelse tvingas vi nu konstatera, att de lämnar 4Skånesamarbetet vid utgången av 2018. Styrelsen säger sig vilja ”prova nya vägar för att skapa ett mervärde för sina medlemmar.

Vi beklagar deras beslut och vi beklagar att vi lämnat felaktig information till er i mail daterat 16/8, i en process där vi saknar både insyn och inflytande.

2018-08-20
Styrelsen i Tegelberga GK

Ingen automatisk text tillgänglig.

Ingen automatisk text tillgänglig.Ingen automatisk text tillgänglig.Ingen automatisk text tillgänglig.