Gamla banan 30 år

Idag på gamla banans 30-årsdag har vi celebert besök. Grundaren och markägaren Håkan Hermodsson (till vänster) och banarkitekten Peter Chamberlain ( 3:e från höger).

Grennfeegästerna gjorde det
3 av 4 i samma boll gjorde varsin ’HIO’ i puttävlingen. Grattis till Kristina, Ewa och Mikael från Värnamo.