Höstmöte 2018

Tegelbergas traditionsenliga Höstmöte avhölls den 25 oktober i en positiv atmosfär med drygt 50-talet närvarande.
Värt att notera från mötet:
Håkan Hermodsson, mr Tegelberga och klubbens initiativtagare för 30 år sedan, utsågs till Hedersmedlem i klubben till allas gillande.

Priset från Ann-Marie Hanssons Minnesfond till en junior som på positivt sätt utmärkt sig under året tilldelades Vincent Knutsson.

Priser till årets klubbmästare utdelades enligt följande:

KM Open: Christian Rosensvärd (ej närvarande)

Oldgirls: Pia Hardenstedt

Senior Ladies: Iréne Stenlundh

Juniorer samt KM match: Pelle Frölander

Midiseniorer: Fredrik Johansson

Oldboys: Patric Ljungberg

Veteraner: Björn Niclasen

KM Foursome: Jonas Högberg (ej närvarande)/Fredrik Hansson

Avgående styrelsledamöter Helén Axelberg och Bo Rolf avtackades därefter för sina gedigna tjänster för klubben.

Slutligen avtackades avgående styrelseordförende Alf Gustavsson av tillträdande ordförande Tommy Hansson för sin likaledes gedigna insats för klubben.