Ordförandebrev 2 2020


BÄSTA TEGELBERGAMEDLEMMAR!

I onsdags träffades de tidigare en4Skåne-klubbarna. Inbjudan kom från en grupp som gärna vill återupprätta samarbetet. Syftet med mötet var att diskutera om det fanns förutsättningar för någon form av samverkan i framtiden. I sociala medier har förväntningar skapats för någon form av förhandling inför 2020. Vi har ett avtal med Söderslätt under 2020 som innebär fritt spel på respektive klubbs 18-hålsbana. Och detta gäller hela 2020.

Vi har gjort en noggrann utvärdering av en4Skåne-samarbetet på vår bana under senare år. Spelstatistiken visar en eskalerande trend av besökare från de två en4Skåneklubbar med mest medlemmar (40 % ökning). Som en konsekvens av denna utveckling har tillgängligheten av attraktiva tider för medlemmar och greenfeegäster begränsats. Beslutet att lämna en4Skåne och istället skriva avtal med Söderslätt bygger på att frigöra tider för er medlemmar och på att få betalt för den golf som spelas på vår anläggning.

Mötet, som fördes i en positiv anda, enades om att den sammankallande gruppen får till stånd ett nytt möte under senare delen av våren för att utvärdera förändringen och då förutsättningslöst diskutera former för framtida samverkan.

Vi beslöt att gemensamt gå ut med en information till våra medlemmar eftersom det gick ett rykte på nätet att vi satt i förhandlingar. Tyvärr hölls inte överenskommelsen, varför vi beklagar att ni medlemmar kan ha hört märklig information och ryktesspridning från annat håll.

Sammankallande gruppens plan är att ett beslut ska kunna presenteras för de fyra klubbarnas medlemmar senast oktober 2020.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2020 och vårt samarbete med Söderslätt. Vi planerar för trevliga aktiviteter tillsammans och hoppas på ett gynnsamt väder. Glöm inte möjligheten att utnyttja Sydpoolen som vi alla fyra klubbar är med i!

Tommy Hansson
Ordförande Tegelberga GK