Ordförandebrev augusti 2018

Tegelberga den 19 augusti 2018

ORDFÖRANDEBREV AUGUSTI 2018

Årets golfvecka kunde genomföras helt utan regnavbrott!!!
Veckans tävlingar registrerade mer än 600 tävlingsstarter, ett tävlingsintresse som vida överstiger de senaste årens. De tävlande lockades av mycket gedigna prisbord och i övrigt av arrangemang av hög klass. Vi framför ett stort tack till Tävlingskommitté, reception och restaurang ser fram emot höstens tävlingar, bl a en nyinsatt Irish Greensome den 23 september. Alla ni med en klubba hemma i garderoben vet naturligtvis vad en Irish Greensome är. Den som sliter minst på banan vinner. Nå, kunskap finns att få på vår webb.

Gräset på fairway har återigen börjat spira och vi flyttar nu våra kostnader från el för bevattningspumpar, till diesel för maskinerna.

En tydlig trend bland medlemmar och gäster är det ökande intresset att hyra golfbil. Vi har haft beredskap för detta och har nu utökat bilflottan till 12 möjliga bilar att hyra. Vi håller fast vid strategin om en låg hyresavgift till gagn för er som upplever banan kuperad och ansträngande att gå. Vi hoppas dock att vi slipper återuppleva incidenten med den gäst som insjuknade bakom ratten och inte lyckades få hejd på bilen vid golfbilsparkeringen. Färden slutade på andra sidan tegelmuren med bilens nos nerborrad i gräsmattan. Ingen personskada och en tillfrisknande patient som kunde återvända till sina hemtrakter.

Lördagen den 8 september blir nästa städdag. Vi hjälps då åt att fräscha upp, i och omkring klubbhuset. Bevaka webben för ytterligare information.

Som vi redan meddelat kvarstår 4Skånesamarbetet också år 2019. Det totalt snurriga rykte som spreds i Vellinge på torsdagsmorgonen, att Tegelberga skulle lämna 4Skåne, äger ingen som helst grund och kan endast härledas till den som av illvilja vill skada.

Styrelsen samlas nästa gång den 10 oktober.

Årets höstmöte avhålles torsdagen den 25 oktober kl 18.30
Klubben får då en till vissa delar ny ledning. Delta i mötet, ge den nya ledningen ditt stöd och din lyckönskan.

Påminner om era motioner och förslag som skall ha kommit styrelsen tillhanda senast torsdagen den 27 september.

Hälsar Alf Gustavsson / ordf