Ordförandebrev november 2018

Ordförandebrev november 2018

Tegelberga den 11 november 2018

Hej alla Tegelbergamedlemmar!

Tommy Hansson heter jag och har sedan den 25 oktober i år fått förtroendeuppdraget som ordförande på Tegelberga golfklubb. Jag har stor respekt för detta och lovar att sköta det efter bästa förmåga.

Kort om mig själv: Pensionär som jobbar någon dag per vecka, bor i Gislöv läge sedan drygt tretton år tillbaka. Är gift med Karin som väljer ridning o hästar före golf.

Började spela golf i mitten av åttiotalet på Skepparslövs GK och blev tidigt engagerad i ungdoms- och elitkommittén. Från mitten av nittiotalet och fem år framöver satt jag i styrelsen i klubben. 2001 bytte jag klubb till Kristianstads GK och hade en styrelseplats där i tre år för att sen gå över till Abbekås GK under följande treårsperiod. I Tegelberga GK blev jag medlem 2011 och har under åren därefter blivit mer och mer engagerad i klubben som ordförande i ungdoms- och elitkommittén och som kontaktman för herrseriespel.

Förutom jag själv på ny post har vi några nya namn i styrelsen:
Charlotte Ahlberg som blir min efterträdare i ungdoms- och elitkommittén. Lotta, som hon kallas, har bland mycket annat en intressant bakgrund som idrottspsykolog och kommer att bidra till en positiv utveckling av ungdomarnas mentala styrka inom golf. Lotta bor med sin familj, man och två söner, på backen ovanför drivingrangen.

Carl Knutsson som går in som ny ordförande i marknadskommittén efter Bo Rolf. Carl har en bakgrund som CFO (ekonomichef) och kommer att med sina kommittémedlemmar bl a se till att vi har en hord av sponsorer som med generösa bidrag ser till att vi får det behövliga tillskottet i pengar och andra tjänster som klubben är beroende av för att leva vidare och utvecklas. Carl bor med sin familj, fru och två söner, på en gård i Fjärdingslöv.

Jag kan intyga att hela styrelsen har ett djupt engagemang och en stark iver att göra sitt bästa för att vidareutveckla verksamheten på Tegelberga GK.

En 4:a Skåne, d v s samarbetet mellan Tegelberga, Söderslätt, Vellinge och Trelleborg fortsätter under 2019. Samarbetet innebär att en 4:a Skånemedlem har fri spelrätt på nämnda banor, men har bara medlemskap på den egna klubben.

Fredrik och Christina i receptionen jobbar just nu med att få ut fakturorna för 2019 års medlemskap. En första delbetalning av medlemsavgiften vill vi ha senast den 30/11. Det finns alternativa betalsätt som du kan läsa mer om i följebrevet. Tänk på att ni kan få friskvårdsbidrag på spelavgiften som är den största delen av totala medlemsavgiften.

I medlemsundersökningen, Players 1st, som gjordes i höstas och som Dan Jönsson berättat om i ett nyhetsbrev, utlovades utlottning av greenfee-checkar till de som deltagit. En lottning har gjorts enligt konstens alla regler och resultatet av den blev som följer:

Johanna Gudjonsdottir, Louise Croneman, Fredrik Bengtsson, K A Stefan Andersson, Peter Johansson och Niklas Mateluna Magee. Stort grattis! Håll utkik i brevlådan under veckan som kommer…

Nya golfregler är på intågande och gäller från årsskiftet. De är av internationell karaktär och ska underlätta spelet och därmed även ge möjlighet att hålla ett högre speltempo.

Irene Stenlundh, vår regelexpert, kommer att åka på utbildning i de nya golfreglerna i mitten av januari. Efter detta kommer Irene att se till att alla medlemmar får den nödvändiga kunskapen inom området.

Vår bana är i mycket fint skick, utnyttja den så länge ni kan innan klubborna går i vinteride.

Tommy Hansson