Ordförandebrev oktober 2018

Tegelberga den 12 oktober 2018.

Ordförandebrev oktober 2018.

Ordförandebrevet kan också ha som uppgift att ge en kort rapport från senaste styrelsemötet. I detta ligger svårigheten att hålla rapporten, kort. Många frågor avhandlas, frågor av varierande karaktär beroende av säsong.

Mötet denna vecka koncentrerades kring den budget för 2019 som vi nu färdigställer och kommer att presentera den 25/10 på höstmötet. Välkommen dit!

Som ni förstått är verksamhetsutveckling under kontrollerade former och löpande kostnadskontroll moment som styrelsen fokuserar på och därför upptar samtalet om klubbens ekonomi en viktig del av varje styrelsesammankomst.

Mötet kunde också bli enig om årets mottagare av stipendium ur Ann-Marie Hanssons Minnesfond. Delta i höstmötet och hylla hen!

Vår medlemskommitte har uppdraget att hitta nya slagkraftiga benämningar på våra två banor. Det finns fortfarande möjlighet att bidra med idéer.

Green fee kontroll! Detta oändligt tråkiga begrepp. Styrelsen har nu tvingats inse att vi skall gå från ord till handling. Klubben levererar en produkt av absolut högsta klass till ett rimligt, i vissa avseenden, ett mycket lågt pris. Det finns därför inte längre anledning att låta ”gratisåkare” gå fria. En mycket tråkig realitet som vi har att förhålla oss till.

Mycket mer hade kunnat rapporteras, ex vis att det nu finns konkreta planer på upprustning av vår 6 håls övningsbana. En växande juniorverksamhet pockar på detta behov.

Tack alla ni som än en gång läst mina brev ända hit ner på sidan. Detta är mitt sista ordförandebrev och klubbens verksamhet fortsätter under ny ledning i och med höstmötet.

Styrelsen samlas nästa gång den 6 november.

Hälsar Alf Gustavsson / ordf