Vi förändrar vårt samarbete

Bakgrund till förändringen

Vårt arbete för att ständigt förbättra våra två̊ banors kvalitet, service och bemötande har gett resultat. Vi ser en ökad attraktionskraft hos både greenfeegäster och egna medlemmar. Vi har idag en hög beläggning på våra banor och behöver bereda plats för våra medlemmar.

Klubbkänslan utgör grunden för en bra föreningsverksamhet och möjligheten för dig att använda din hemmabana är en viktig del i detta.

Nytt samarbete

Under 2021 har vi konstaterat en obalans i spel på varandras banor, på så sätt att medlemmar i Tegelberga mer utnyttjar möjligheten till fritt spel på andra banan, jämfört med medlemmar i Söderslätt.  Obalansen är så pass stor att förutsättningarna för att fortsätta med samma upplägg som under 2021 saknas för kommande år.  Styrelserna i Söderslätts GK och Tegelberga GK har därför inför 2022 valt att förändra samverkan mellan våra klubbar. Som fullvärdig medlem på din hemmaklubb betalar du en greenfee på 200 kr per rond på den andra klubben. Du bokar din starttid på̊ vanligt sätt. Denna samverkan gäller alla dagar i veckan, året runt.

Vi hoppas att vi på̊ detta sätt skapar en ökad tillgänglighet till starttider för medlemmar i våra båda klubbar, men ser också̊ en ökad möjlighet att välkomna mer greenfeespel på̊ våra banor.

Vad betyder detta för dig

Både Söderslätts GK och Tegelberga GK har som mål att erbjuda dig som medlem banor av hög kvalitet. Vi vill också skapa bättre tillgänglighet för dig på din egen hemmabana, samtidigt som vi verkar för ett stabilt intäktsflöde i klubbarna. Vi kommer att fortsätta att samverka med tävlingar och aktiviteter för att ge vi dig ett ytterligare mervärde.

I höst har vi en kampanj där du som redan nu blir fullvärdig medlem inför 2022, i någon av våra två klubbar, spelar fritt på båda banorna resten av 2021. Därefter omfattas ditt medlemskap av vår nya samverkan och du betalar endast 200 kr per rond när du gästar den andra banan.  

Vi ser fram emot de möjligheter vår samverkan kommer att ge och hoppas att du ser lika positivt som vi på̊ vårt fortsatta samarbete in på det nya året.

Christina Arinbjarnarson                                           Leif Hjerpe

Ordförande                                                                    Ordförande

Söderslätts GK                                                               Tegelberga GK