Information om En4Skåne

Information till medlemmar i Tegelberga Golfklubb och till En4Skånemedlemmar som gästar Tegelberga

En4Skåne är ett samverkansprojekt som idag har mer än 10 år ”på nacken”. Den bakomliggande tanken med projektet var den tidens behov av alternativa former för medlemsvärvning, en ständigt aktuell fråga. Projektet är idag mycket lyckosamt och uppskattat sett ur ett medlemsperspektiv. Vi finner det nu angeläget att sprida konkret kunskap om En4Skåne i våra klubbar.

Det är ordförandegruppen i En4Skåne som bestämmer den årsavgift som skall gälla för fritt spel på de fyra banorna. Den bakomliggande årsavgiften i den enskilda klubben förfogar varje enskild klubb över på normalt sätt. Skillnaden mellan klubbens årsavgift och En4Skåneavgiften skall ses som ett tillägg som medlemmen betalar för att få tillgång till 54 extra golfhål att spela fritt på.

Dock berättigar En4Skånemedlemskapet INTE till fritt spel på de andra klubbarnas Sexhåls- eller Niohålsbanor och INTE heller till övriga klubbars medlemsrabatter på golfbilar, medföljande gäster i bollen etc.

Det är också angeläget att förklara att det INTE sker någon som helst ekonomisk utjämning mellan klubbarna med anledning av dina gästronder på de andra banorna i En4skåne.
Din årsavgift tillfaller oavkortat den klubb i vilken du väljer att lägga ditt medlemskap. Alla kostnader förknippade med ditt gästspel bärs av den klubb som du gästar. Sensmoralen av detta kan uttryckas enligt följande:

Lägg ditt medlemskap i den klubb vars bana du spelar mest och trivs bäst!

Välkommen som En4Skånemedlem också i fortsättningen. Vi ger dig ett alternativ som är svårt att motstå. En4Skåne spelas på fyra av sydvästra Skånes mest välskötta anläggningar och vi erbjuder dig ett humant pris.

Tegelberga 2019-07-08

Tommy Hansson ordförande