Korthålsbanan – Lägesrapport 3

Det glädjer mig att kunna meddela att det grundläggande arbetet med vår korthålsbana nu i stort sett är slutfört. Dränering, bevattning, teeområden, greener och omgivande kullar är nu på plats och det har redan börjat grönska på de ytor som såddes för en vecka sedan!
I morgon planeras sådd av greenerna och därefter får banan vila över vintern. Till våren ska sedan utslagsplatserna färdigställas och bunkrar (3st + övningsbunker) fyllas med sand.
Hålens sträckning samt övningsgreen + övningsbunker framgår av bifogade drönarfoto.
Det är en fantastisk arbetsinsats av samtliga som varit inblandade i projektet. Vi tackar speciellt Lalle och Jan från STAGAB, Johnny Carlsson från Johnnys VVS samt vår banpersonal som deltagit i arbetet samtidigt som de har utfört sina vanliga sysslor på banan!

Bo Rolf
Projektledare