Rapport från Höstmötet

Ett sextiotal medlemmar hade slutit upp på det stadgeenliga Höstmötet som avhölls den 28 oktober i klubbhuset. Förslag till verksamhetsplaner, årsavgifter samt budget för 2022 presenterades och godkändes.
Paul Steele valdes till ny ordförande i klubb- och bolagsstyrelse och som kommittéorföranden i klubbstyrelsen invaldes Matti Sutinen (Junior), Staffan Jennefelt (Elit) samt Leif Toft (Medlem).
Motionen som inkommit från Robert Axelberg angående medlemstak diskuterades och ett principbeslut om ett tak på 1200 medlemmar med fri spelrätt (innefattande företagsbrickor och sponsorer) på Gamla Banan togs.

De klubbmästare som fanns på plats för att ta emot sina priser var Susanne Andersson (Old girls), Carolina Malmberg (ladies samt öppen klass), Annette Christensen (Senior ladies), Bo Rolf (H70) samt Per Sonesson (H60).
Stipendiet ur Ann-Marie Hanssons minnesfond till en extra ambitiös och lovande junior tilldelades i år Malin Ekman som stolt syns på bilden.

Grattis till alla vinnare!!!