Renovering av 8 tees slutförd

Den planerade ombyggnaden av 8 av våra tees har nu slutförts. Det rör sig om 56-tee på hål 2, 3, 5, 7, 9, 10 och 18 samt 48-tee på hål 17. Samtliga har försetts med nytt underliggande material, jämnats till och fått nytt gräs. Dessutom har tee på hål 5 och 10 utökats rejält för att minska slitaget under högsäsong.
Provisoriska tees kommer att användas på dessa hål under vintern liksom på övriga par 3-hål.