Tegelbergas blomsterängar

TEGELBERGAS BLOMSTERÄNGAR

Tegelbergas miljöarbete i form av så kallade blomsterängar har uppmärksammats i form av ett reportage i Trelleborgs Allehanda. Här följer en kortfattad information om projektet!

Rapporter visar att antalet pollinerande insekter såsom bin och humlor minskat drastiskt i antal under de senaste decennierna, en mycket allvarlig situation som i slutändan kan äventyra världens livsmedelsförsörjning. Orsakerna till minskningen är många, bland annat har kemiska bekämpningsmedel decimerat beståndet, men en mycket viktig faktor är att det finns färre platser där dessa insekter kan fortplanta sig.
Vår Headgreenkeeper Lars Herlöfsson tog i våras initiativet till att ett hektar av golfklubbens totalt 98 besåddes med en blandning av blomsterfrön, s.k. ”blomsteräng”, i vilket de pollinerande insekterna trivs. Dessa ängar finns idag på sex olika platser på golfbanan, bland annat mellan hål 1 och Tegelbergavägen. Växterna som finns där har olika blomningsperioder vilket innebär att utseende, färg och karaktär ändras över tiden. Man kan dessutom höra hur det surrar av olika insekter i ängarna.
Halmbalar har utplacerats där insekterna kan bosätta sig. Vi kommer även att placera ut så kallade ”bihotell” där de ännu bättre finner sig till rätta. Vi planerar även att efter hand skapa fler blomsterängar på vår fina golfbana!