Till minne av Sigurd ”Sigge” Johansson o Henry Arnshed

Till minne av Sigurd ”Sigge” Johansson o Henry Arnshed

Ni har kanske lagt märke till två träd som står på grässlänten till vänster på väg ner till första tee. De har planterats för att hedra Sigurd ”Sigge” Johansson och Henry Arnshed, två personer som har betytt oerhört mycket för vår klubb Tegelberga GK. Läs mer om dessa eldsjälar!

sigge

Sigge, han kallades aldrig för något annat, föddes i Trelleborg 1926 och var under större delen av sitt yrkesverksamma liv verksam inom Volvokoncernen på olika platser i landet. Han avslutade sin gärning i Ulricehamn innan han vid sin pensionering bosatte sig i Staffanstorp. Han blev i anslutning därtill medlem i Tegelberga GK vid klubbens start. Hans stora arbetskapacitet togs ganska snart i anspråk av klubben och hans främsta uppgifter var ordförandeskapet i tävlingskommittén och bankommittén. Han var också tillsammans med Henry Arnshed en av initiativtagarna till ”gubbagolfen” som idag har en omfattning som man då inte vågade räkna med. Sigge var också en av de som arbetade intensivt med utbyggnaden till 27 hål under de första åren på 2000-talet. Vi minns också hans hängivna engagemang för att skaffa nya medlemmar och de aktiviteter som vi under 90-talet företog.

Under sina aktiva år i klubben var Sigge på plats tre dagar i veckan för att utföra arbete i klubbens tjänst. Han var mycket mån om våra anställda och ställde alltid upp med goda råd när någon hade behov av det. Sigge var en värdig representant för vår klubb i olika samverkansprojekt med andra klubbar och skapade ett stort förtroende för både sig själv och vår klubb långt utanför Alstad. Han var en föreningsmänniska och idealist av den ”gamla stammen” och skulle aldrig fundera en sekund på att begära någon som helst form av ersättning för sitt arbete. Han lyssnade på alla men han tog inte intryck av allt som sades utan stod alltid rakryggat upp för de beslut som fattats.

I december månad 2010 avled Sigurd ”Sigge” Johansson – vår första hedersmedlem och en verklig hedersman!

henry

Henry föddes 1930 i Trelleborg, en stad som han förblev trogen genom hela livet. Om någon förtjänar epitetet ”en riktig Trelleborgspåg” så är det Henry. Det finns ingen Trelleborgare i mogen ålder som inte vet vem Henry var. Till detta har inte minst bidragit att han var en verklig föreningsmänniska. Henry har varit aktiv i otroligt många föreningar, inte minst inom idrotten. För IFK Trelleborg spelade han nästan 500 matcher i handbollens division 2, som då var den näst högsta serien. Efter sin aktiva karriär ägnade sig Henry åt olika ledaruppdrag inom föreningen och han har under årens lopp medverkat till att dra in mycket pengar till sitt kära IFK, inte minst genom sina många kontakter i Söderslättsmetropolen. Han hade byggt upp ett nätverk, långt innan det ordet var uppfunnet. Något som sedermera också skulle komma Tegelberga GK till gagn.

Efter att Henry utbildat sig till ingenjör och haft några olika anställning startade han ett eget företag i Trelleborg, Arnsheds Elbyrå, som snabbt växte till ett stort företag med 31 anställda. Efter 26 års verksamhet såldes företaget till Prenad och Henry stannade kvar i fyra år innan han pensionerade sig. Ungefär samtidigt därmed fick han frågan att Du som är föreningsmänniska kan väl komma med i golfklubben och hjälpa till. Sagt och gjort även om Henry, som aldrig ägnat sig åt golf, vid första sammankomsten blev något konfunderad över de uttryck man använde sig av. Han var helt novis vad gällde tee, fairway och alla andra konstigheter. Vad har jag här att göra tänkte Henry men hur som helst så blev han invald i klubbens styrelse1989 och från 1993 dess ordförande fram till 1997. I bolaget fortsatte han sitt uppdrag ytterligare några år.

De första åren av Henrys styrelsetid pågick byggnationen av anläggningen men ganska kort efter färdigställandet gick anläggningens ägarbolag i konkurs och Tegelberga Golf- & Förvaltnings AB stod helt plötsligt utan ägare. Då var det dags för Henry att leda arbetet i klubben för att köpa anläggningen och efter mer än ett år och många, långa och hårda förhandlingar fick klubben först köpt anläggningen och sedermera ”köpt” ut långivarna, vilket lade grunden till att en stark ekonomi kunde byggas upp under de kommande åren. Under Henrys tid i klubben fick vi således dels ordning på ekonomin, kunde köpa en stor del av marken vi byggt på, asfaltera parkeringen och installera belysning på den. Henry ordnade i princip ensam sponsorer som bekostade samtliga belysningsstolpar. Med sin envishet, sitt breda kontaktnät och goda renommé visade denna sanna föreningsmänniska att ingenting är omöjligt. Efter han lämnat sina uppdrag inom klubben och bolaget utsågs han till hedersmedlem. Sällan har väl en belöning varit mer välförtjänt.

Henry Arnshed avled i slutet av år 2013.