Välbesökt Höstmöte

Tegelberga GK:s Höstmöte som avhölls den 31 oktober var välbesökt med ca 100 deltagare. Johnny Carlsson omvaldes som ordförande i klubbens styrelse samt Anna Ellerstedt invaldes som ny ledamot. Spelavgifterna för 2024 fastställdes och finns HÄR.