Zonindelning av greener

Vi introducerar nu zonindelning av våra greener på Gamla Banan. Varje green är uppdelad i tre zoner, A, B och C. En skylt på tee, se bild, informerar inom vilken zon flaggorna är placerade för dagen. Den nya banguiden, märkt 2018 på framsidan, innehåller information om zonernas placering på respektive green i form av en miniatyrbild av greenen på varje hålsida (se bild). För varje zonalternativ finns 6 lätta, 6 medelsvåra och 6 svåra pinnplaceringar. Genom införandet av zonindelning får vår bana en mera likvärdig svårighetsgrad från dag till dag. Det ger även information till spelaren om var flaggan är placerad, vilket kan vara till hjälp på de hål som har upphöjda greener.

Banguiden, som är gratis, finns i receptionen och i vår banguide- och scorekortslåda på första tee. Vi ber våra medlemmar och övriga som besöker vår bana frekvent att behålla ett exemplar av banguiden i bagen för framtida bruk, detta  av miljöhänsyn och för att  hålla nere kostnaderna för klubben.

På bilden syns våra medlemmar Andreas och Niklas på väg ut på premiärrundan för att testa det nya systemet!